Smluvní podmínky

Smluvní podmínky pro poskytování přístupu k aplikaci pro výpočet nemajetkové újmy na zdraví ztížení společenského uplatnění podle Metodiky Nejvyššího soudu České republiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví („Smluvní podmínky“)

Objednáním a využíváním služeb vyslovuje a potvrzuje klient, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými Smluvními podmínkami stejně, jako by byly tyto Smluvní podmínky vytištěny a podepsány ve formě smlouvy. Smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem, kterým je:

SW Lab, s.r.o.,
IČ: 26937492,
Křižanovice 106
68357 Křižanovice
(dále jen poskytovatel)

a

Klientem. Klient je fyzická nebo právnická osoba, která objednala službu nebo je uvedena jako majitel a plátce v databázi poskytovatele.

 1. Práva a povinnosti klienta
  1. Klient je povinen uvést při objednávce služby své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s poskytovatelem. Klient je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s poskytovatelem.
  2. Klient je povinen chránit poskytnuté certifikáty, přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou.
 2. Definice služby
  1. Službou je rozuměno zajištění přístupu k modulu pro výpočet nemajetkové újmy na zdraví - ztížení společenského uplatnění podle Metodiky Nejvyššího soudu České republiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví prostřednictvím veřejné sítě internet, provozované na doméně . Pro zpřístupnění modulu bude uživateli poskytnut certifikát a uživatelské jméno a heslo a pokyny pro zpřístupnění.
 3. Práva a povinnosti poskytovatele
  1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz služby.
  2. Porušením povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru.
  3. Poskytovatel má právo pozastavit službu klientovi, který je v prodlení s platbou za službu.
  4. Poskytovatel má právo zrušit službu klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 30 pracovních dnů.
  5. Poskytovatel má právo zrušit službu klientovi, který záměrně poškozuje aplikaci například pomocí SQL injektáže, DDOS a další.
  6. Poskytovatel má právo změnit tyto obchodní podmínky po předchozím upozornění klienta.
 4. Poplatky a úhrady
  1. Úhrady za službu se provádí předem a jsou nevratné.
 5. Ochrana osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) uvedenými v odkaze Zásady zpracování osobních údajů.

 

Zpět